در صورتی که تا کنون ثبت نام نکرده اید. لطفا نسبت به پر کردن فرم زیر اقدام نمایید.
نام *
Invalid Input
مثال: محمدامین
نام خانوادگی*
Invalid Input
مثال: علی پور
جنسیت*
Invalid Input
درجه علمی*
Invalid Input
رشته تخصصی*
Invalid Input
مثال:مهندسی برق قدرت
آدرس
Invalid Input
مثال: گلستان، علی آباد کتول، خیابان دانشگاه
کدپستی ده رقمی
Invalid Input
تلفن
Invalid Input
مثال:01125222321
تلفن همراه
Invalid Input
مثال:09302185455
شماره دانشجویی
Invalid Input
مثال: 940641112
پست الکترونیک*
Invalid Input
این پست الکترونیک به عنوان نام کاربری نیز به کار می رود.
رمز ورود*
Invalid Input
بهترین رمز ترکیبی از اعداد، حروف وعلامات می باشد. (هنگام وارد کردن رمز به زبان صفحه کلید خود دقت نمایید.)
تکرار رمز ورود*
Invalid Input
تصویر
Invalid Input
لطفا تصویر شخصی خود را با ابعاد 3*4 و حجم حداکثر 500 کیلوبایت انتخاب نمایید.